Teaterkurser

Var vänlig och vänd upp mobilen

Teaterkurser

Teaterkurs lågstadie (8-9 år)

Vi arbetar med improvisation, samarbetslekar och gruppdynamiska övningar. Vi skapar karaktärer genom gestaltningsarbete, rörelse och folklig dans. En viktig utgångspunkt är deltagarnas möjlighet att se och lära av varandra. Vi går även igenom grundläggande teaterbegrepp.

Lektionstid 60 minuter/tillfälle, ca 26 tillfällen per läsår, uppdelat på ca 13 tillfällen per termin. Antal platser: 15 per kurs. Vid eventuellt avhopp sker intagning även på våren.

Teaterkurs mellanstadie (10-12 år)

Med utgångspunkt i sagan och myten går vi igenom grundläggande teaterbegrepp, berättande och dramaturgi. Vi arbetar med rollgestaltning i improvisation och förberedda scener. Genom gruppövningar lär deltagarna sig att lyssna och bejaka varandras idéer. Dramaövningar, maskarbete samt folklig dans ingår.

Lektionstid 75 minuter/tillfälle, ca 26 tillfällen per läsår, uppdelat på ca 13 tillfällen per termin. Antal platser: 12 per kurs. Vid eventuellt avhopp sker intagning även på våren.

Teaterkurs ungdom (ca 13-18 år)

Vi ger deltagarna en utökad kunskap kring berättande, gestaltning och dramaturgi. Här ingår regiledda övningar och textanalys. Deltagarna bidrar med idéer och tankar kring manus- och karaktärsanalys och tillsammans skapar vi karaktärer som bygger på analysmodeller, improvisation och förutbestämda scenerier. Dramaövningar med inriktning på kroppens betydelse, maskteknik, röstteknik samt folklig dans ingår.

Lektionstid 90 minuter/tillfälle, ca 26 tillfällen per läsår, uppdelat på ca 13 tillfällen per termin. Antal platser: 10 per kurs. Vid eventuellt avhopp sker intagning även på våren.

Berättande, dans och musik i fokus

Precis som Västanå Teater har även Unga Västanå fokus på berättande, folklig dans och musik. Utöver att våra elever får jobba med erfarna teaterpedagoger får de även besök av musiker, skådespelare, danspedagoger och/eller andra gästpedagoger några gånger per termin.

Unga Västanås huvudpedagog är Linnea Benneberg.

Tider för våra kurser 

Måndagar
kl 17.00-18.00, lågstadiegrupp

Tisdagar
kl 17.00-18.15 mellanstadiegrupp
kl 18.30-19.45, mellanstadiegrupp

Onsdagar
kl 17.00-18.30, ungdomsgrupp (ca 13-18 år)
kl 18.30-20.00, ungdomsgrupp (ca 13-18 år)

OBS! Ingen kursverksamhet under sportlovet v 9.

Avgift
1 300 kronor/läsår
Kursavgiften betalas per termin (650 kr åt gången) vid ett angivet datum.
Fakturan skickas efter att terminen startat.

Anmäl dig till våra kurser här

Andra kurser

Unga Västanå arrangerar även kortare kurser under bl a höstlov, sportlov och sommarlov – både i Sunne och utanför Sunne. Info om aktuella kurser hittar du här på vår hemsida och på Västanå Teaters Facebooksida.

Är du intresserad av att arrangera en kurs med Unga Västanå i din kommun t ex under höst- eller sportlov? Hör av dig i så fall till linnea@vastanateater.se

Information för skolor

Skapande skola och pedagogiska paket

Unga Västanå har utöver kurs- och föreställningsverksamhet i Sunne även kurser, projekt och pedagogiska paket som vi kan erbjuda skolor/kommuner utanför Sunne. Vi jobbar med barn och unga från åk 2 och tar hänsyn till skolans önskemål (gällande innehåll, tema, schema, upplägg etc) inför en kurs eller ett projekt.

Läs mer om hur vi jobbar med Skapande skola och om våra pedagogiska paket här