Var vänlig och vänd upp mobilen

Västanå teater

Skapande skola & pedagogiska paket

Unga Västanå har utöver kurs- och föreställningsverksamhet i Berättarladan även kurser, projekt och pedagogiska paket som vi erbjuder skolor utanför Sunne. Vi jobbar med barn och unga från årskurs två och tar hänsyn till skolans önskemål (gällande innehåll, tema, schema, upplägg etc) inför en kurs eller ett projekt.

I större sceniska skolprojekt har Unga Västanå, precis som “vuxna” Västanå, fokus på berättande, folklig dans och musik.

Exempel på innehåll i kurser eller projekt:

  • Drama och teaterimprovisationer
  • Processdrama
  • Testa teater
  • Teaterprojekt på olika tema, exempelvis ”Identitet och min historia” (mer om detta lite längre ner på den här sidan)
  • Arbeta med elevernas egna berättelser eller exempelvis utifrån Selma Lagerlöfs noveller
  • Maskteknik
  • Akrobatik
  • Dans (t ex halling, schottis, slängpolska)
  • Ämnesintegrering i exempelvis historia och svenska

Exempel på ett av våra Skapande skola-projekt:

Elevernas egna släkthistoria blev teatermanus

Skolprojektet med tema ”IDENTITET OCH MIN HISTORIA” skapades efter ett önskemål från den aktuella skolan att få arbeta med elevernas egen historia i teaterform (årskurs 4-6).

Eleverna fick som start på projektet måla upp sitt eget släktträd. De fick påbörja arbetet på lektionen och sedan ta hjälp av sina släktingar. Eleverna skulle också ta kontakt med en släkting (gärna äldre) och skriva ner en släkthistoria. Veckan därpå visade alla elever upp sina släktträd och läste upp sina berättelser.

Vi fann fyra gemensamma teman som var övergripande för de berättelser som eleverna berättade om: släktingar som varit rallare på Fryksdalsbanan, en handfull släktingar hade också suttit i fängelse på grund av bråk eller mord. Andra berättelser handlade om emigration till Amerika och andra länder. Vissa släktingar hade även flyttat från andra länder, hit till Sverige.

Veckan därpå hade vi på Västanå skrivit manus på fyra olika teman: häxor, emigration, rallare och pesten. Manusen baserades på värmländska brev, berättelser och nedteckningar på de aktuella teman som vi valt. Eleverna fick även besöka Kostymateljén i Berättarladan och skissa ner egna kostymskisser för de roller eleverna hade. Manusen repeterades och eleverna spelade sedan upp sina pjäser i Västanås lokal i Sunne.

Projektet förutsatte att lärarna på den aktuella skolan själva engagerade sig och lät eleverna arbeta med projektet även inom andra ämnen. En klass läste exempelvis om Häxprocessen under denna period, för att fördjupa tema-arbetet. Totalt jobbade vi cirka 13 timmar med eleverna.

Pedagogiska paket i anslutning till Västanås skolföreställningar

Vi erbjuder pedagogiska paket i anslutning till Västanås skolföreställningar för att kunna ge barn och unga en rikare teaterupplevelse. Det finns möjlighet att boka ett pedagogisk paket när ni köper en skolföreställning.

Pedagogiskt paket till I domarens skepnad

Innan ert besök 
Klassen får besök av teaterpedagog från Västanå. Gruppen (max 25 elever och minst 2 lärare) har workshop på temat ”I domarens skepnad”.
Innehåll: samtal om föreställningen med exempel och samtal om tema och frågeställningar som berör föreställningen.

Gymnastiksal/idrottshall rekommenderas. Passets längd: 90 minuter

Vid besöket
Innan föreställning får gruppen (max 45 elever, minst två lärare) en guidad tur i Västanås lokaler, samt en guidning i vår kostymutställning. Därefter ser klassen föreställningen.

Passets längd: 60 minuter (guidning) + 70 minuter (föreställning).

För mer information om våra Skapande skola-kurser och projekt samt pedagogiska paket, kontakta Unga Västanås teaterpedagog Linnea Benneberg: linnea@vastanateater.se

Priser

Pedagogiskt paket för I domarens skepnad: 3 000 kr exkl moms. Reskostnader tillkommer (reseersättning á 3,50 kr/km + restid 500 kr/tim)

Kostnad för biljetter tillkommer.