Var vänlig och vänd upp mobilen

Skolföreställningar

Skolföreställning

6 Feb–21 Feb 2024

I domarens
skepnad

För alla skolor i regionen

Under höst och vår sätter vi upp en mindre föreställning eller konsert som spelas för elever från hela regionen. År 2024 rekommenderar vi föreställningen till elever från årskurs 6, men passar lika bra för gymnasieelever och folkhögskolor.

Till skolföreställningen tar vi fram en lärarhandledning som det är bra om klassen går igenom tillsammans innan besöket. Då får eleven ut mest av föreställningen.

Bokning och frågor: linnea@vastanateater.se

Pedagogiska paket

Vi erbjuder skolor pedagogiska paket och workshops med vår teaterpedagog som också är verksamhetsansvarig för Unga Västanå. Du kan läsa mer om det här