Var vänlig och vänd upp mobilen

Musiken

Orkester Västanå

Byggsten i berättandet

Musiken till föreställningarna fyller en basal funktion och är karaktäristisk för Västanå. Kompositören Magnus Stinnerbom skapar världar av suggestiva klanger och rytmer som slår an känslosträngar hos publiken. Därför har orkestern alltid en framträdande plats på scenen.

Musiken är inte bara en del av teaterföreställningarna, den utgör även en egen gren av Västanås verksamhet med konserter och gästspel.