Var vänlig och vänd upp mobilen

Berättandet

charlotte löwensköld

Samspelet mellan text, musik och rörelse är ett komplicerat precisionsbygge som blivit Västanås kännemärke. Den viktigaste inspirationskällan för det unika scenspråket är den skandinaviska folkkulturen, som ibland möter folkkultur och folkliga teateruttryck från andra delar av världen.

Teaterchefen och regissören Leif Stinnerbom arbetar ofta sida vid sida med dramaturgen Susanne Marko i manusskrivandet. Inför varje sommarföreställning medverkar 20-25 frilansande skådespelare. Barnen på scenen kommer från våra barnverksamhet Unga Västanå.