Var vänlig och vänd upp mobilen

En guldtråd i vardagens gråa väv

Värmländsk regionteater

Sedan 2009 är Västanå regionteater i Värmland. Under 2023 justeras det officiella namnet till Västanå Musik & Teater för att markera att verksamheten breddas och musiken utgör en egen gren.

Unik folklig profil

1972 startade den fria teatergruppen som kom att få namnet Västanå Teater, då Yvonne Rock och Björn Söderbäck tog över gruppen. Sedan 1990 är Leif Stinnerbom teaterchef och konstnärlig ledare. Västanå Teater fick sitt stora publika genombrott efter flytten till Berättarladan i Rottneros 1999 och år 2009 erhölls status som regionteater.

Västanå har en unik profil, med den folkliga kulturen som grund: berättarkonsten, musiken och dansen. Grundstenen är samspelet och det delade berättaransvaret mellan dessa element. Den folkliga traditionen har två delar: en bevarandedel, och en förnyande. Målet är att också lägga till och göra något nytt.

Selma Lagerlöf är Västanås husgud och många av hennes berättelser har regelbundet fått nytt liv i och klätts i Västanåkostym i Berättarladan. Det finns också många andra verk som iscensatts à la Västanå på Berättarladans tiljor, till exempel En midsommarnattsdröm, Misantropen, Kalevala och Eddan. Sommaren 2023 utforskades den samiska föreställningsvärlden i Solens dotter. 2024 spelas Selma Lagerlöf åter igen med spökhistorien Herr Arnes penningar.

En magnet som gagnar orten

Teaterns verksamhet har sin tyngdpunkt i den årliga sommaruppsättningen i Berättarladan som har premiär på midsommardagen. Föreställningen spelas vid 56 tillfällen fram till en bit in i september. Salongen vid Stora scenen rymmer över 500 sittplatser och sommarföreställningen ses av cirka 28 000 personer. Större delen är tillresta utanför länet och utgör en viktig dragkraft för boendeanläggningar, näringsliv och andra besöksmål i närområdet.

I juletid spelas Västanå Jul på den vinterbonade scenen Loftet. Innehållet har varierat under åren med både musik, teater- och dansinslag till en renodlad julkonsert.

Under några veckor på höst och vår spelas en mindre föreställning eller konsert som i stor utsträckning riktar sig till en ung publik från skolor i regionen.

Jubileumsåret 2022

År 2022 firade Västanå Teater 50 år med dunder och brak. En rad aktiviteter avlöste varandra och kronan på verket blev den kritikerrosade och av publiken högst uppskattade jubileumsföreställningen En saga om en saga. I kavalkadföreställningen med scener från många tidigare Selma Lagerlöf-uppsättningar gick författarinnans eget liv som en röd tråd genom föreställningen.

Musiken får en egen plats

Från 2023 bereds musiken på Västanå en egen fast plats i verksamheten. Ett antal gästspel, Västanå Sessions, blir återkommande inslag i repertoaren och leds av teaterns musikansvariga Magnus och Sophia Stinnerbom.

Utöver nämnda verksamheter pågår ständigt gästspel, föreläsningar, konferenser och nya samarbeten med andra teatrar, näringsliv, offentliga aktörer och forskning.

Unga Västanå för nya generationer skådespelare

Unga Västanå är teaterns barn- och ungdomsverksamhet där vi erbjuder kurser både under terminer och lov. Unga Västanå har även gjort flera stora produktioner då skådespelarelever fått arbeta tillsammans med professionella musiker, regissör, scenograf, kostymör, kompositör, ljusdesigner, ljudtekniker, maskör och produktionsansvariga. Att överföra den unika berättarkonsten till en ny generation är en uppgift som även teaterns skådespelare är involverade i på olika sätt.

Unga Västanås bas finns i Sunne, men teatern jobbar aktivt för att fler barn i hela Värmland ska kunna ta del av verksamheten. Skapande skola-projekt och pedagogiska paket kopplade till Västanås föreställningar erbjuds.

Berättarladan – teaterhus i fyra plan

Västanå huserar sedan 1999 i Berättarladan i Rottneros, 5 kilometer söder om Sunne. Ryktet säger att det är Värmlands största lada. Hösten 2019 invigdes den vinterbonade scenen Loftet och under 2022 var ytterligare två våningsplan iordningsställda för dans och musik.

I ladan finns även en servering där måltider serveras i samband med föreställning samt en kostymutställning där Inger Stinnerboms färgsprakande och fantasieggande kostymer från tidigare föreställningar ställs ut.