Var vänlig och vänd upp mobilen

Mer än Selma

Västanå teater

Även om Västanå återkommit till Selma Lagerlöf många gånger så finns mycket annat på repertoaren.

Nationalepos som Eddan och Kalevala har satts upp, liksom Shakespeare, Strindberg och Molière. Men alltid på det utmärkande Västanåviset med musik, rörelse och berättande som bärande element i berättelsen. Sommaren 2023 spelades Solens Dotter som bygger på de samiska skapelseberättelserna.