Var vänlig och vänd upp mobilen

24 Jun–9 Sep 2023

Solens
Dotter

  • Pris
  • 550 SEK (barn t o m 15 år 440)
  • Tid
  • 16:00 (helg) 18.00 (vardag)
  • Längd
  • 3,5 tim inkl. paus
  • Scen
  • Stora scenen

De första samerna & mäktiga nåjder

Jubmel, är den store guden, hans son Beijve, solen, har också ett barn. Solens dotter, Beijen Neita blir samefolkets vän, som hjälper dem i hårda prövotider. Möt gudar och gudinnor, de första samerna och mäktiga noitie, nåjder i kamp mot Stallo – jättefolket.

Solens dotter, en färgsprakande mytisk föreställning, som bygger på Anders Fjellners diktcykel Solsönernas saga, kommer att berättas på sedvanligt Västanåmanér med skådespeleri, musik, dans, rörelse och fantasieggande uttryck i dekor, kostym och masker.

Efter att ha berättat de nordiska och finska myterna Eddan och Kalevala är det nu dags för den samiska föreställningsvärlden att ta plats på tiljorna i Berättarladan sommaren 2023.

Läs Solsönernas saga

Via Umeå universitet kan du utan kostnad läsa Valdemar Lindholms Solsönernas saga. Denna version nedtecknade Valdemar Lindholm 1909 och utgick från Anders Fjellners samiska nationalpoem  som han ska ha skrivit 1843.