Tillgänglighet

Alla är välkomna!

Det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna till Västanå Teater. Därför är våra lokaler anpassade för att vara tillgängliga för så många som möjligt.

Färdtjänstadresser:
• Berättarladan: Berättarladan 1, 686 94 Rottneros (Här spelas alla våra föreställningar året runt)

Du som använder rullstol kommer in till alla våra scener. Rullstolsplatser bokas genom att ringa Tickster 0771- 47 70 70 eller via e-post till teaterns biljettkassa biljett@vastanateater.se. Då ser vi till att du får rätt plats i salongen.

Om du ska gå på ett evenemang som inte kräver entrébiljett finns också platser för rullstolar, men de måste ställas i ordning. Det är lätt ordnat, men för bästa service kontakta oss på biljett@vastanateater.se för att boka en rullstolsplats.

Berättarladan (2 scener)

Berättarladan 1, 686 94 Rottneros

Berättarladan är belägen invid Rottneros Park fem kilometer söder om Sunne.
I Berättarladan finns två scener; Stora scenen (500 platser) där vi spelar vår sommarsäsong juni-september och den vinterbonade scenen Loftet (240 platser) där vi spelar under vinterhalvåret.

Parkering
Det fins två parkeringsplatser för dig med rörelsehinder utanför Berättarladans biljettkassa och butik.

Rullstolsplatser

Stora scenen:
Finns på nedre parkett. Meddela i samband med biljettköp om du önskar rullstolsplats.

Loftet:
Rullstolsplatser finns. Meddela i samband med biljettköp.

Handikapphiss

Stora scenen:
Ingång till scenen finns i entréplan. Restaurang, toaletter, biljettkassa och butik är också belägna i entréplan. Ingen hiss finns dock till stora scenens övre foajé.

Loftet:
Hiss finns till foajé och salong.

Handikapptoalett

Stora scenen:
Finns i nedre foajén

Loftet:
Finns i foajén

Hörslinga

Stora scenen:
Salongen är utrustad med hörslinga som fungerar bäst från rad 6 och uppåt.

Loftet:
Salongen är utrustad med hörslinga som fungerar i hela lokalen.