Tillgänglighet

Alla är välkomna!

Det är viktigt att alla känner sig välkomna till Västanå Teater.

Det innebär också att våra lokaler måste vara tillgängliga för så många som möjligt.

Färdtjänstadresser:
• Berättarladan: Berättarladan 1, 686 94 Rottneros (Här spelas alla våra föreställningar året runt från och med hösten 2019)

Du som använder rullstol kommer in till alla våra scener. Via webben kan man dock inte boka rullstolsplatser utan de bokas genom att ringa Tickster 0771- 47 70 70 eller maila till teaterns biljettkassa biljett@vastanateater.se. Då ser vi till att du får rätt plats i salongen.

Om du ska gå på ett evenemang som inte kräver entrébiljett, finns också platser för rullstolar, men de måste ställas i ordning. Det är lätt fixat, men för bästa service maila då biljett@vastanateater.se för att boka en rullstolsplats.

Berättarladan (2 scener)

Berättarladan 1, 686 94 Rottneros

Berättarladan är belägen invid Rottneros Park 5 km söder om Sunne.
Vid Berättarladan finns två scener; vår ”Stora scen” (500 platser) där vi spelar vår sommarsäsong juni-september och vår nya vinterbonade scen ”Loftet” (240 platser) där vi spelar under vinterhalvåret.

Parkering
P- plats handikapp 2 stycken finns utanför Berättarladans biljettkassa & butik.

Rullstolsplatser

Stora scenen:
Finns på nedre parkett. Meddela i samband med biljettköp om rullstolsplats önskas.

Loftet:
Rullstolsplatser finns. Meddela i samband med biljettköp.

Handikapphiss

Stora scenen:
Ingång till scenen finns i entréplan. Restaurang, toaletter, biljettkassa och butik är också belägna i entréplan. Ingen hiss finns dock till stora scenens övre foajé.

Loftet:
Hiss finns till foajé och salong.

Handikapptoalett

Stora scenen:
Finns i nedre foajén

Loftet:
Finns i foajén

Hörslinga

Stora scenen:
Salongen är utrustad med hörslinga som fungerar bäst från rad 6 och uppåt.

Loftet:
Salongen är utrustad med hörslinga som fungerar i hela lokalen.