Bissegh – heliga samiska berg och offerstenar

Var vänlig och vänd upp mobilen

Bissegh
Om heliga samiska berg

  • Datum
  • 24/5
  • Pris
  • 200 SEK
  • Tid
  • 18:00
  • Längd
  • 90 min
  • Scen
  • Loftet

Möt samen och renägaren Tom Kappfjell som kommer till Berättarladan och berättar om den dokumentär han arbetar med om samiska heliga berg och offerstenar tillsammans med filmaren Ulf Myrvold.

Nomadismen med sina rörelser över nationsgränserna har medfört att lämningar av den gamla samiska religionen bevarats i vissa områden. Tom berättar om arbetet med att dokumentera hur religionen i seder och ritualer förs över från generation till generation av renskötare.

Ett råklipp av filmen visas under kvällen och publiken har möjlighet att ställa frågor efteråt.

Tom Kappfjell hör till en av Sápmis äldsta släkter söder om polcirkeln, en av grenarna är också familjen Stinnerbom.

En trailer från filmen finns att se på Youtube