Tillgänglighet

Var vänlig och vänd upp mobilen

Tillgänglighet

Det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna till Västanå Musik & Teater. Vi är måna om att våra lokaler ska vara anpassade och tillgängliga för alla.

Färdtjänstadress

Berättarladan 1, 686 94 Rottneros

Parkering

Det fins två parkeringsplatser för dig med rörelsehinder precis utanför Berättarladans biljettkassa och butik.

Handikappingång och hiss

Stora scenen

Ingång till Stora scenen finns i entréplan. Restaurang, toaletter, biljettkassa och butik är också belägna i entréplan. Raderna 1-8 i salongen kan nås via handikappingång till vänster om huvudingången. Personal släpper in samtidigt som övrigt publikinsläpp.

Ingen hiss finns till stora scenens övre foajé.

Loftet

Hiss finns till foajé och salong som är belägen en trappa upp i Berättarladan. På rad 1 har vi handikapplatser som nås via ingångarna både på vänster och höger sida av salongen. 

Rullstolsplats

Du som använder rullstol kommer in till alla våra scener. En ledsagare erbjuds plats vid sidan om raden. Rullstolsplats bokas via vår biljettkassa biljett@vastanateater.se

Om du ska gå på ett evenemang som inte kräver entrébiljett finns också platser för rullstolar, men de måste ställas i ordning. Det är lätt ordnat, men hör av din innan till biljett@vastanateater.se.

Handikapptoalett

Stora scenen:

Finns i nedre foajén

Loftet:

Finns i foajén en trappa upp (hiss finns)

Hörslinga

Stora scenen:

Salongen är utrustad med hörslinga som fungerar bäst från rad 6 och uppåt.

Loftet:

Salongen är utrustad med hörslinga som fungerar i hela lokalen.