Hoppets Pris till Västanå och Stinnerboms

Var vänlig och vänd upp mobilen

Hoppets Pris till Västanå och Stinnerboms

Hoppets Pris 2023 tilldelas Västanå Musik & Teater och Leif och Inger Stinnerbom. Priset delas ut på Åsen Teater på Nordjylland på pingstafton. Sedan 34 år tillbaka delas priset ut till ”den person eller den teater som verkat för människans hopp”.

Motivering

Utdelarna motiverar att Västanå Musik & Teater skapar teaterkonst som är lokalt förankrad och som samtidigt utstrålar universell kraft.

 Västanå Musik & Teater får Hoppets Pris för att de skapar en levande folklig teater ute på landsbygden i Värmland i Sverige. Det sker i Berättarladan, till vilken publiken strömmar. Publikkris här? – Glöm det!

Om Hoppets Pris

Hoppets Pris delas ut till en person eller en teater som har arbetat för mänskligt hopp; vågad, kärleksfull, vulgär, allvarlig, poetisk…med gnistrande energi mot vanetänkande som är vår kulturs största hot: för en värld där människor använder sina egna ögon, öron, röst.

Hoppets Pris är ett internationellt pris. Visionen är att främja en levande, vital och nyskapande folkkonst. Priset delades ut för första gången 1989 i Danmark och i USA 2008. Priset delas ut vartannat år i Danmark på Åsen Teater och vartannat år i USA på Dell’Arte International i Kalifornien.

Prisceremoni på pingstafton

Leif och Inger Stinnerbom tar emot Hoppets Pris vid en ceremoni på pingstafton den 28 maj på Åsen Teater i Jerslev, Danmark. Priset består av ett konstverk signerat Torbjörn Alström.

Välkända tidigare pristagare

Västanå Musik & Teater är i gott sällskap, många väl kända teatrar och teaternamn finns bland tidigare pristagare.

Ett axplock: Zimbabwe Theater Academy och Lloyd Nyikadzino, Harare, UNIVERSES Theater Company, New York, Théâtre du Soleil & Ariane Mnouchkine, Paris, Clowner utan gränser och Suzanne Osten.