Var vänlig och vänd upp mobilen

Klarälvdalens folkhögskola och Västanå startar berättarkurs

I höst startar Klarälvdalens folkhögskola den allmänna kursen Berättande tillsammans med Västanå teater. På schemat står då det sceniska berättandets alla delar – musik, dräkter, röstteknik och improvisation.

Unikt samarbete

Linnea Bennerberg, Susanne Nyman och Leif Stinnerbom

Leif Stinnerbom, Susanne Nyman och Linnea Bennerberg. Fotograf Caroline Mattsson.

Det är ett unikt samarbete där den värmländska berättartraditionen hamnar i fokus samtidigt som kursdeltagare får möjlighet att studera och skaffa sig gymnasiebehörighet. Berättarkursen öppnar upp för ansökan nu i vår och startar i höst.

Leif Stinnerbom som är teaterchef och konstnärlig ledare för Västanå teater ser fram emot samarbetet.

”Vi lever i en bygd och ett landskap där skrönor och historier är en del av blodomloppet och vi menar att berättandets kraft ger människor nya insikter, mod och erfarenheter. Dessutom vilar Klarälvdalens Folkhögskola och Västanå teater på samma värdegrund. Olika människors skilda talanger tas tillvara och tillsammans skapar vi något nytt och värdefullt.”

Improvisation, talteknik och rörelse på schemat

En dag i veckan är lektionerna koncentrerade till Berättarladan. Här finns en specialbyggd sal för övningar och lektionspass. Kursdeltagarna kommer att få arbeta med olika typer av berättande genom manus och texter samt via alla de olika yrkesgrupper som finns vid Västanå teater. Den som leder arbetet på plats är teaterpedagog Linnea Benneberg som är en del av Unga Västanå och ett välkänt ansikte för många.

”Det handlar om att få syn på vad musik, dräkter, scenografi och scenspråk förmedlar. De som går kursen får möjlighet att lära sig hur en berättelse på scenen når fram till sin publik. Vi kommer även arbeta med röstteknik, improvisation och rörelse. Här finns plats att testa nytt och utmana sig själv, att finna nya vägar att uttrycka och förmedla vad det är att vara människa”, berättar Linnea Benneberg.

Sökbar kurs för hela Sverige

Kursen Berättande är en allmän kurs med profil vilket innebär att övriga fyra dagar i veckan, när de inte är i Berättarladan, läser kursdeltagarna gymnasieämnen för att få gymnasiebehörighet. Kursen är sökbar för alla, från hela Sverige.

”Västanå teater har i femtio år haft berättandet i centrum i sina föreställningar och lyft den konsten till något enastående. Att få ta del av deras sceniska gestaltande och kunnande är en ynnest och vi gläds över att våra kursdeltagare får den möjligheten”, säger Susanne Nyman, lärare på Klarälvdalens Folkhögskola.