Var vänlig och vänd upp mobilen

Förnämligt folkkulturpris till Västanå

Vi har återigen fått en fantastisk utmärkelse som vi sätter stort värde på. Kung. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelar Västanå Musik & Teater ett pris på 50 000 kronor från Erik och Dency Östhols donationsfond.

Motiveringen lyder:

Västanå Teater, Sunne, för ett unikt konstnärskap som i teaterform tillsammans med musik och dans levandegör vårt kulturarv av folkligt berättande.

 ”Vi är hedrade över att få ta emot detta fina pris. Det är ytterligare ett bevis på att det vi gör här i Värmland är av betydelse för hela Sverige”, säger Leif Stinnerbom, teaterchef på Västanå Musik & Teater.

 Utdelningen av priset sker på Akademiens högtidssammanträde den 6 november i Rikssalen på Uppsala slott.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Akademiens uppgift är att främja forskning rörande svensk folkkultur.

www.gustavadolfsakademien.se