Ur Unga Västanås föreställning Mio, min Mio sommaren 2017. Foto: Håkan Larsson

Leaderprojekt

VÄSTANÅ TEATER – musiken och dansen

2020-2022 genomför Västanå Teater leaderprojektet ”VÄSTANÅ TEATER-musiken och dansen”. Projektet finansieras genom föreningen Växtlust Värmland med stöd av landsbygdsfonden.

Västanå Teater har genom åren uppmärksammats för sin scenkonst såväl nationellt som internationellt. Under mer än 30 år har teatern utvecklat ett alldeles eget scenspråk; en spelstil som vid sidan av berättandet bygger på den folkliga musiken och dansen.

Det finns idag ett ökat intresse för folkkultur, både när det gäller traditionella uttryck och när det gäller nyskapande som t ex det sceniska uttryck som blivit Västanå Teaters signum. Syftet med projektet är att skapa möjlighet för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte och att utveckla en naturlig mötesplats för folkkultur med betoning på musiken och dansen.

Projektet kommer innefatta såväl traditionell kursverksamhet för olika målgrupper som genomförande av olika mötesplatser för dansen och musiken. Sommaren 2022 genomförs en avslutande festival.

Projektet innefattar också iordningsställande av nödvändiga lokaler för att möjliggöra genomförande av projektets aktiviteter.

Mer information om projektets aktiviteter och genomförande kommer att anslås löpande.

 

 

 


Dela