Västanå Teater

Historik

Västanå teater i Sunne, Värmland, är sedan 2009 regionteater i Värmlands län. 1972 startade den fria teatergruppen som kom att få namnet Västanå teater, då Yvonne Rock och Björn Söderbäck tog över gruppen.

När teatern 1990 engagerar Leif Stinnerbom som regissör och konstnärlig ledare börjar skapandet av den särpräglade profil som gjort teatern känd i hela Norden. Det är en teaterform som bygger på berättandet, där musiken och dansen vid sidan av ordet skapar en egen form av skådespeleri. Samspelet mellan text, musik och rörelse är ett komplicerat precisionsbygge som blivit Västanå Teaters kännemärke. En annan viktig inspirationskälla för det unika scenspråket är den skandinaviska folkkulturen, som gärna kan möta folkkultur och folkliga teateruttryck från andra delar av världen.

1999 skapas Berättarladan vid Rottneros Park, en fast teaterscen med Shakespeares The Globe som förebild. Varje sommar spelas ett femtiotal föreställningar för fulla hus, som fått publik från hela Norden att vallfärda till Sunne och Värmland. I Peter Brooks anda hyllar Västanå idén om ”Den tomma spelplatsen”, där inga onödiga scenelement skymmer skådespelarkonsten, istället får skådespelarnas kostymer en större roll i gestaltandet, där Inger Hallström Stinnerboms designade kostymer utformas som egna små konstverk i helheten.

Musikansvarig och kompositör är Magnus Stinnerbom, som komponerat musiken till samtliga föreställningar i Berättarladan sedan 2000, där han skapar en värld av klanger och rytmer som interfolieras i skådespelet och medverkar till att Västanå teaters föreställningar blir en egen speciell form av musikteater. Koreograferna Indra Lorentzen och Jimmy Meurling har stått för det fantasifulla dansberättandet genom åren.

I den fasta ensemblen ingår skådespelarna Jakob Hultcrantz Hansson, Hanna Kulle och Daniel Lindman Agorander som tillsammans med musikern och kapellmästaren Sophia Stinnerbom utgör grunden i både de stora sommaruppsättningarna och de mindre föreställningarna. Runt denna fasta kärna medverkar 20-25 frilansande skådespelare i de stora sommarföreställningarna. Många återkommer år efter år.

Dramaturgen Susanne Marko är också en viktig medarbetare som tillsammans med Leif Stinnerbom skrivit manus till dramatiseringar av framförallt Selma Lagerlöfs romaner och teatern har också ett nära samarbete med koreografen Jimmy Meurling. Scenografen Lars Jakob Jacobsson, skaparen av scenrummet i Berättarladan, och scenografen Bo Jonzon har varit ansvariga för scenbilden i föreställningarna.

Västanå teater bedriver också kurs- och föreställningsverksamhet för barn och unga under namnet Unga Västanå sedan 2015.

Västanå teater erhåller årliga anslag från Region Värmland, Statens Kulturråd och Sunne kommun.