Ur Unga Västanås föreställning Mio, min Mio sommaren 2017. Foto: Håkan Larsson

Skapande skola och pedagogiska paket

Unga Västanå har utöver kurs- och föreställningsverksamhet i Sunne även kurser, projekt och pedagogiska paket som vi kan erbjuda även skolor utanför Sunne. Vi jobbar med barn och unga från åk 2 och tar hänsyn till skolans önskemål (gällande innehåll, tema, schema, upplägg etc) inför en kurs eller ett projekt.

I större sceniska skolprojekt har Unga Västanå, precis som Västanå Teater, fokus på berättande, folklig dans och musik.

Exempel på det vi kan erbjuda som kurser eller projekt:

Drama och teaterimprovisationer
Processdrama
Testa teater
Teaterprojekt på olika tema, exempelvis ”Identitet och min historia” (mer om detta lite längre ner på den här sidan)
Arbeta med elevernas egna berättelser eller exempelvis utifrån Selma Lagerlöfs noveller
Maskteknik
Akrobatik
Dans (t ex halling, schottis, slängpolska)
Ämnesintegrering i exempelvis historia och svenska

Exempel på ett av våra Skapande skola-projekt:

Elevernas egna släkthistoria blev teatermanus

Skolprojektet med tema ”IDENTITET OCH MIN HISTORIA” skapades efter ett önskemål från den aktuella skolan att få arbeta med elevernas egna historia i årskurs 4-6, i teaterform.

Eleverna fick, som start på projektet, måla upp sitt eget släktträd. De fick påbörja arbetet på lektionen och sedan ta hjälp av sina släktingar. Eleverna skulle också ta kontakt med en släkting (gärna äldre) och skriva ner en släkthistoria. Veckan därpå visade alla elever upp sina släktträd och läste upp sina berättelser.

Vi fann fyra gemensamma teman som var övergripande för de berättelser som eleverna berättade om: släktingar som varit rallare på Fryksdalsbanan, en handfull släktingar hade också suttit i fängelse på grund av bråk eller mord. Andra berättelser handlade om emigration till Amerika och andra länder. Vissa släktingar hade även flyttat från andra länder, hit till Sverige.

Veckan därpå hade vi på Västanå Teater skrivit manus på 4 olika teman: häxor, emigration, rallare och pesten. Manusen baserades på Värmländska brev, berättelser och nedteckningar på de aktuella teman som vi valt. Eleverna fick även besöka Kostymateljén i Berättarladan och skissa ner egna kostymskisser för de roller eleverna hade. Manusen repeterades och eleverna spelade sedan upp sina pjäser i Västanå Teaters lokal i Sunne.

Projektet förutsatte att lärarna på den aktuella skolan själva engagerade sig och lät eleverna arbeta med projektet även inom andra ämnen. En klass läste exempelvis om Häxprocessen under denna period, för att fördjupa tema-arbetet. Totalt jobbade vi ca 13 timmar med eleverna.

Pedagogiska paket i anslutning till Västanå Teaters skolföreställningar

Vi erbjuder pedagogiska paket i anslutning till Västanå Teaters skolföreställningar för att kunna ge barn och unga en rikare teaterupplevelse. Det finns möjlighet att boka ett pedagogisk paket när ni köper en skolföreställning.

För mer information om våra skapande skola-kurser och -projekt samt pedagogiska paket, kontakta Unga Västanås teaterpedagog Linnea Benneberg: linnea@vastanateater.se